Inschrijven voor een groene vo-opleiding kan tot 15 maart!

Wanneer je naar het voorgezet onderwijs kunt, kun je heel goed kiezen voor de Groene Welle. Onze school is geschikt voor leerlingen die graag breed willen worden opgeleid in een groene omgeving. We kennen het vmbo-groen en het Groene Lyceum. Kies je voor onze school? Zorg dan dat het inschrijfformulier voor 15 maart bij ons binnen is.

Voorlichtingsavond vmbo-groen en Groene Lyceum

Kennis maken met het groene vo in Zwolle? Het kan op donderdag 9 maart 2017 van 19.30 – 21.00 uur. Ouders en verzorgers van basisschoolleerlingen uit hoogste groepen én de leerlingen zelf kunnen dan persoonlijk kennis maken met het onderwijs, de manier van lesgeven en de begeleiding van leerlingen. Tijdens de avond wordt informatie gegeven over het vmbo-groen en het Groene Lyceum.

In een apart programma kunnen ook de kinderen kennis maken met het groene vo-onderwijs. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn: inhoud van het de lessen, de manier van lesgeven en de begeleiding. Uiteraard staat een rondleiding door de school op het programma.

Verschillende smaakjes groen
De Groene Welle biedt verschillende smaakjes groen. Zo kennen we het vmbo waarbij wordt gewerkt met verschillende leerwegen passend bij ieder type leerling. De eerste twee jaar staan in het teken van de basisvorming. Een leerling kan dan nog makkelijk overstappen naar een ander niveau. In het derde leerjaar stroomt een leerling door naar de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) of de basisberoepsgerichte leerweg (BB). Ook kunnen leerlingen kiezen voor route naar een diploma voor de theoretische leerweg (TL). Op dit moment volgen ruim 400 leerlingen een groene vmbo-opleiding.

Ook kennen we het Groene Lyceum, de plek voor leerlingen die makkelijk leren en goede scores op toetsen halen, houden van leren in de praktijk en feeling hebben met de groene omgeving. In een ondernemend traject van zes jaar gaan theorie én praktijk hand in hand. Na afloop hebben de leerlingen een volwaardig mbo-diploma op niveau 4. Hiermee hebben ze een prima startbewijs voor het hbo in handen. Afgelopen schooljaar startten ruim 20 leerlingen met het Groene Lyceum.

Nieuwsgierig naar ons onderwijs? Download dan de brochure vmbo-groen of het Groene Lyceum. Op ons YouTube kanaal staan ook leuke items over ons onderwijs!Voorkant brochure Groene Lyceum 17/18Voorkant brochure vmbo-groen