Nationaal netwerk Europees project ProFarm

Gepubliceerd: 23-04-2018

Groene Welle is partner in het Europese project ProFarm. Dit is een driejarig project waar zes partners aan meedoen; twee uit Nederland, twee uit Duitsland en twee uit Italië. Het project richt zich op educatie op zorgboerderijen en heeft als doel informatie op te leveren voor Europese beleidshervorming. Het is een pilot waarbij in elk land tien studenten op zorgboerderijen worden geplaatst, voor het volgen van een ‘Work Based’ onderwijsprogramma. Deze pilot maakt deel uit van een driejarig Europees project. Voor deze pilot heeft Groene Welle in ‘Het Vechtdal’ een netwerk opgebouwd met vijf zorgboeren die mogelijk een of meerdere studenten kunnen plaatsen.

Het opbouwen van dit netwerk leverde nieuwe contacten op en via deze contacten is Groene Welle aangesloten bij een initiatiefgroep van zorgboeren die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van onderwijs. De groep heeft in november een meeting georganiseerd waar 20 zorgboeren vanuit het hele land aanwezig waren.

Meeting zorgboeren november 2017

De meeting stond in het teken van wat de zorgboeren op dit moment doen aan onderwijs op hun boerderij, de problemen waar zij tegenaan lopen en hun droom voor de toekomst. Na de meeting zijn we met een groep van vier personen verder gegaan met de opbrengst van deze avond. We willen graag een groot onderzoek uitvoeren in Nederland om te weten te komen hoeveel zorgboerderijen op de een of andere manier onderwijs verzorgen op hun boerderij, hoe daarbij wordt samengewerkt met scholen, hoe het onderwijs eruitziet op de zorgboerderij, op welke manier de kwaliteit van dat onderwijs wordt gewaarborgd, wat het effect is van dit onderwijs voor de jongeren en wat er nodig is om het onderwijs verder te ontwikkelen.

Onderwijsboerderij

De initiatiefgroep heeft het project de naam ´Onderwijsboerderij´ meegegeven om duidelijk te maken dat het om regulier onderwijs gaat dat op een andere plek en op een andere manier wordt gegeven.

Duurzaam en innovatief project

De ProFarm pilot wordt zo ontwikkeld dat het na de projectperiode van 3 jaar (2016 – 2018) doorgaat. De pilot is innovatief te noemen door in te zetten op het behalen van een mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Het is daarom belangrijk om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelen op het gebied van onderwijs op zorgboerderijen. Dat is ook de reden dat Groene Welle een van de initiatiefnemers is voor het landelijke netwerk en het landelijke onderzoek.

Fondsen voor onderzoek

Op dit moment wordt er druk gezocht naar fondsen om het onderzoek te kunnen financieren en uitvoeren. Tijdens de uitvoering van het onderzoek zullen we regionale bijeenkomsten plannen en aan het einde van het traject zal er een landelijke conferentie worden georganiseerd om de uitkomsten te delen. En ook om te spreken over wat we de komende vijf jaar willen bereiken met de onderwijsboerderijen, wat daar voor nodig is en hoe de lokale en landelijke overheid dit initiatief kan ondersteunen en overheid en onderwijs zorgboerderijen gaan gezien als mogelijkheid om leerlingen te plaatsen die anders thuis komen te zitten. De initiatiefgroep is zeer gemotiveerd om de ontwikkeling richting erkende onderwijsboerderijen in te zetten. Wij gaan ervoor!

Bekijk hier de Engelse versie

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.