Veehouderij en de toekomst

Studenten ondersteunen boeren in project akkerranden

Gepubliceerd: 15-06-2017

Onlangs hebben studenten Veehouderij uit Zwolle en Hardenberg bij varkenshouder en voorzitter van de Stichting Vitaal Platteland Hardenberg in Radewijk, Herbert Oldehinkel, akkerranden ingezaaid. Op acht proefvlakken werden vijf verschillende mengsels met de hand gezaaid, waarbij de techniek van zaaien de meeste aandacht kreeg. Deze activiteiten maken deel uit van het project ‘Boeren zorgen natuurlijk voor schoon water’ van Kenniscentrum Natuur- en Leefomgevingproject. Partners in dit project zijn de gemeente Hardenberg, de Stichting Vitaal Platteland Hardenberg, Waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel, samen met Van Hall Larenstein en Groene Welle Zwolle.

De komende maanden doen de studenten bij verschillende bedrijven onderzoek naar opkomst van soorten, herkenning van planten en insecten, herbaria aanleggen, promotiemiddelen maken en luizendruk meten. Ook worden betrokkenen geinterviewd en worden resultaten gepresenteerd op school en in de media. Volgend jaar komen ook aspecten van beheer en optimalisatie van akkerranden aan de orde.

De Groene Welle heeft zich verbonden aan het project omdat ze studenten wil voorbereiden op ontwikkelingen in de toekomst. De ontwikkelingen in de landbouw hebben geleid tot hoogwaardige en efficiënte voedselproductie. Boeren zijn nog altijd de belangrijkste beheerders van ons landschap. Zij kunnen door veranderingen in hun bedrijfsvoering in de toekomst een belangrijk bijdrage leveren aan de ecologische kwaliteit van het agrarische landschap. Lees hier het complete artikel over het project.