Groene Lyceum: de route naar het hbo

Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is het Groene Lyceum van de Groene Welle. Leerlingen die makkelijk leren en goede scores op toetsen halen (A of B of Romeinse 1 of 2 voor de onderdelen begrijpend lezen en rekenen en wiskunde), houden van leren in de praktijk én feeling hebben met de groene omgeving zijn bij het Groene Lyceum op hun plek. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en na zes jaar kunnen leerlingen eenvoudig doorstromen naar het hbo. Dus wil uw kind praktisch bezig zijn, maar wel op een hoger niveau? Dan is het Groene Lyceum de juiste keuze!

Groen lyceum met praktijk én theorie

Het Groene Lyceum duurt zes jaar. In deze periode worden leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding in het hbo. Vanaf het eerste leerjaar bieden wij de algemene vakken aan met veel verdieping en verrijking. Leerlingen worden zo voldoende intellectueel uitgedaagd. Ook bieden we beroepsgerichte onderwerpen aan. Zo werken leerlingen bijvoorbeeld aan het oplossen van een economisch bedrijfsprobleem of zorgen ze voor de optimale bewatering van planten.

In het Groene Lyceum werken leerlingen veel zelfstandig. De docenten begeleiden hen hierin. Maar natuurlijk zijn er ook klassikale lessen en werken leerlingen in groepjes aan verschillende opdrachten. In de eerste leerjaren voeren leerlingen projecten uit. Dit is een goede voorbereiding op de stage die ze vanaf leerjaar drie lopen.

Behalve aan kennis en vaardigheden werken leerlingen ook aan de eigen houding en inzet. Dat geheel bepaalt de competenties van een leerling. In het Groene Lyceum ontwikkelen leerlingen vaardigheden die ze nodig hebben voor het hbo.

Samen voor kwaliteit

We willen goed onderwijs geven en zorgen dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over de lessen, begeleiding en faciliteiten. Daarom houden we jaarlijks tevredenheidsonderzoeken en gaan we regelmatig in gesprek met ouderraad, klankbordgroepen en leerlingenraad. Zo willen we onze kwaliteit bewaken en kunnen we bijsturen wanneer nodig. Dat ouders/verzorgers tevreden zijn, blijkt uit de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek 2017: zij waarderen de school gemiddeld met en 8,5! Lees meer….

Overzichtelijke onderwijslocatie

Het Groene Lyceum wordt sinds augustus 2013 aangeboden op de locatie van de Groene Welle in Zwolle. Hier wordt met name in de eerste jaren veel gebruik gemaakt van de (praktische) faciliteiten in het schoolgebouw. Zo werken leerlingen in de moderne kassen, de dierverblijven en de ‘science lokalen’. Onderdelen als beroepenoriëntatie, beroepspraktijkvorming en projecten met externe relaties vinden op andere locaties plaats.

Op de Groene Welle voelt een leerling zich veilig. Dat gevoel krijgt de leerling al wanneer hij ons gebouw binnenloopt. Ons gebouw bestaat uit drie verdiepingen en heeft ruim 70 lesruimten. Dat klinkt groot, maar toch kunnen we het Groene Lyceum kleinschalig noemen. De lessen van het Groene Lyceum vinden voornamelijk op de eerste verdieping plaats en de lokalen liggen dicht bij elkaar. Voor de praktische vakken wordt gebruik gemaakt van de binnen- en buitenruimtes op de begane grond.