Opzet opleiding

Elk schooljaar van de opleiding Hoefsmid bestaat uit periodes van ongeveer 8 weken en in iedere periode werk je aan één hoofdopdracht (integrale opdracht). In zo’n opdracht komen de kennis en vaardigheden aan bod, die je hebt opgedaan tijdens de theorie- en praktijklessen. Je gaat voor de integrale opdracht in de praktijk aan de slag, zo maak je kennis met je toekomstige beroep.

Tijdens je opleiding krijg je begeleiding van een coach. Samen bespreken jullie hoe het met je gaat, hoe je studie en stage verlopen en wat je na je opleiding wilt gaan doen. Hij leert je dus bewust keuzes te maken om je (studie)loopbaan goed vorm te geven. Direct aan het begin van de opleiding gaat hij al met je in gesprek en laat hij je onder meer uitgebreid kennis maken met het werkveld. Deze zogenaamde Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) bereidt je goed voor op je toekomstige carrière.

Je krijgt bij ons ‘Proeven van Bekwaamheid’. Daarin laat je zien wat je kunt. De ‘Proeven’ laten we zoveel mogelijk in bedrijfssituaties plaatsvinden. Daarom werk je ook in projecten en schoolondernemingen, waar je in overleg met je coach je schoolactiviteiten plant. Veel lesstof kun je digitaal bekijken in onze digitale leeromgeving. Zo kun je – waar je ook bent – in contact staan met medestudenten en docenten, opdrachten maken en materiaal inleveren. Ook kun je hier de voortgang van je studie volgen.

Tijdens de opleiding krijg je ook algemene vakken. Afhankelijk van je niveau krijg je vakken zoals Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Belangrijk? Zeker. Niet alleen voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het behalen van je diploma.

Met keuzedelen kun je ook zelf invulling geven aan je opleiding. Er zijn keuzedelen waarmee je je kunt voorbereiden op een vervolgopleiding. Andere keuzedelen zijn meer gericht op het toekomstige beroep. Ze bieden de mogelijkheid om je meer te verdiepen in een stukje van je opleiding of laten je juist kennis maken met iets nieuws. Meer weten over keuzedelen? Kijk hier.

Deelname aan activiteiten

Tijdens (hippische) evenementen laten studenten Hoefsmid regelmatig hun vakkunst zien. Ze doen actief mee aan hoefsmidwedstrijden en ook werken ze mee aan het schoolconcours van de Groene Welle. Op deze manier laten ze zien wat het veelzijdige vak inhoudt. Het opdoen van vakkennis, al dan niet in wedstrijdverband, staat centraal. Het motto van de vakopleiding is niet voor niets ‘alleen door veel te doen, word je een goede vakman of vakvrouw’.

Word ambassadeur

Uiteraard ga je in de opleiding ook regelmatig op excursie, ook naar het buitenland, en woon je lezingen bij over relevante opleidingen. De beste studenten Hoefsmid krijgen de kans om mee te doen aan wedstrijden en buitenlandse activiteiten. Hiermee wil de Groene Welle de komende jaren de goede naam die ze in de hoefsmidbranche heeft blijven bevestigen. Misschien maak jij komend jaar ook wel deel uit van deze enthousiaste groep!

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.