Begeleiding

Binnen de Groene Welle is er veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten. We besteden aandacht aan kennis en vaardigheden, maar hebben ook oog voor de sociaalemotionele ontwikkeling van studenten in de basisondersteuning. Ons doel: het bieden van een passende onderwijsplek aan iedereen, zodat studenten succesvol de gekozen opleiding af kunnen ronden en een passende plek op de arbeidsmarkt vinden of een passende vervolgopleiding kunnen kiezen.

Basisondersteuning

Elke student heeft een ‘eigen’ coach. Hij is het eerste aanspreekpunt voor student en ouders. De coach is mentor, stagebegeleider en gesprekspartner in één. Tijdens de stage en op school wordt met de coach over de voortgang en het vervolg van de opleiding gesproken. Hij helpt bij het maken van keuzes (zowel in theorie- als praktijkvakken) die belangrijk zijn om het einddoel (behalen van diploma) te bereiken.

Extra begeleiding

Als er tijdelijk, of tijdens de gehele opleiding, meer ondersteuning nodig is dan de basisondersteuning kan bieden, dan maken we een Individueel Ondersteuningsplan (IOP). Hierin staat hoe we er samen met de student en de coach voor zorgen dat je zo goed mogelijk de opleiding kunt volgen. We formuleren het ontwikkelingsperspectief (het einddoel) en de tussenstappen om dit te bereiken. Dit IOP wordt als bijlage aan de Onderwijsovereenkomst toegevoegd.

Soms past het in een begeleidingstraject dat de student tijdelijk wordt begeleid in de plusvoorziening (Groen+). Onder deskundige begeleiding kan de student met bijvoorbeeld planningsproblemen in deze extra ondersteuningsvoorziening terecht.

Diverse ondersteuningsfaciliteiten

De studentbegeleiding wordt afgestemd door de zorgcoördinator; hij is verantwoordelijk voor de begeleiding, zowel intern als verwijzing extern. Hij overlegt met het interne begeleidingsteam (vertegenwoordigers van elk opleidingsteam) hoe de hulpvraag van de student beantwoord kan worden. Voor studenten met een dyslexie- of dyscalculieverklaring zijn extra ondersteuningsfaciliteiten beschikbaar (bijvoorbeeld hulpmiddelen, aangepaste software). Er zijn ‘zorgspecialisten’ (ambulant begeleiders, leerlingbegeleiders, schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog) die de student vooruit kunnen helpen als ze dreigen vast te lopen in hun studie.

Op de Groene Welle zijn leerlingbegeleiders, waarmee je kunt praten over verschillende problemen. Deze gespecialiseerde docenten helpen in begeleidingstrajecten ‘op maat’ bij het zoeken naar oplossingen.

Studenten met leerproblemen krijgen ondersteuningslessen (taal en rekenen). Mocht dit ontoereikend zijn, dan kunnen ze terecht bij de remedial teacher. De rt-er begeleidt studenten met o.a. taal- en rekenproblemen.

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.