Opzet opleiding

Elk schooljaar van de opleiding Tuin & Landschap bestaat uit periodes van ongeveer 8 weken en in iedere periode werk je aan één hoofdopdracht (integrale opdracht). In zo’n opdracht komen de kennis en vaardigheden aan bod, die je hebt opgedaan tijdens de theorie- en praktijklessen. Je gaat voor de integrale opdracht in de praktijk aan de slag, zo maak je kennis met je toekomstige beroep.

Tijdens je opleiding krijg je begeleiding van een coach. Samen bespreken jullie hoe het met je gaat, hoe je studie en stage verlopen en wat je na je opleiding wilt gaan doen. Hij leert je dus bewust keuzes te maken om je (studie)loopbaan goed vorm te geven. Direct aan het begin van de opleiding gaat hij al met je in gesprek en laat hij je onder meer uitgebreid kennis maken met het werkveld. Deze zogenaamde Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) bereidt je goed voor op je toekomstige carrière.

Je krijgt bij ons ‘Proeven van Bekwaamheid’. Daarin laat je zien wat je kunt. De ‘Proeven’ laten we zoveel mogelijk in bedrijfssituaties plaatsvinden. Daarom werk je ook in projecten en schoolondernemingen, waar je in overleg met je coach je schoolactiviteiten plant. Veel lesstof kun je digitaal bekijken in onze digitale leeromgeving. Zo kun je – waar je ook bent – in contact staan met medestudenten en docenten, opdrachten maken en materiaal inleveren. Ook kun je hier de voortgang van je studie volgen.

Tijdens de opleiding krijg je ook algemene vakken. Afhankelijk van je niveau krijg je vakken zoals Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Belangrijk? Zeker. Niet alleen voor je persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor het behalen van je diploma.

Met keuzedelen kun je ook zelf invulling geven aan je opleiding. Er zijn keuzedelen waarmee je je kunt voorbereiden op een vervolgopleiding. Andere keuzedelen zijn meer gericht op het toekomstige beroep. Ze bieden de mogelijkheid om je meer te verdiepen in een stukje van je opleiding of laten je juist kennis maken met iets nieuws. Meer weten over keuzedelen? Kijk hier.

Student over deze opleiding

Sander Boers

Sander Boers

'Studenten Tuin & Landschap en Bos- en natuurbeheer werken samen in uniek bedrijf. Aanleggen, onderhoud van grote tuin en kleine percelen; alles is mogelijk.' Kijk voor meer informatie over Green Projects bij Projecten.

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.