Herkenbare vakken

Je leert veel op de Groene Welle. We bieden herkenbare vakken, zoals Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en techniek. Ook is er veel aandacht voor sport, cultuur, kunst en techniek. Bij het vak ‘Loopbaanoriëntatie’ komen onderdelen aan de orde als beroepskeuze, budgetbeheer en gezonde voeding. Daarnaast besteden we tijdens de mentorles en bij de vakken drama en Rots en water aandacht aan sociale vaardigheden. Uiteraard krijgen leerlingen ook de groene vakken groen, plant, dier, bloem en voeding. Met deze herkenbare vakken word je optimaal voorbereid op je diploma en vervolgopleiding.

Bij alle vakken ben je bezig met een herkenbare praktijk en krijg je theorie die past bij je niveau. In de lessen worden heldere en concrete afspraken gemaakt. Zo weet iedereen waar hij aan toe is. Zelfstandig werken en doen is bij alle lessen het motto. We werken volgens een vaste lesurentabel, die bestaat uit 40 lesweken. Een lesuur duurt 45 minuten.

Gewoon doen!

Het vmbo werkt in klas 3 en 4 (de bovenbouw) met beroepsgerichte profielen. In totaal zijn er binnen het vmbo tien profielen; Groene Welle biedt als enige in Zwolle het profiel ‘groen’ aan. Uniek en bijzonder!

Het profiel ‘groen’ is (net als andere profielen) een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit de algemeen vormende vakken (avo-vakken). Denk aan Nederlands, Engels, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en tenminste één kunstvak. Daarnaast volgt een leerling twee avo-vakken, die goed passen bij het groene profiel, namelijk wiskunde en biologie of natuurkunde. Hierin doet de leerling ook examen.

Het beroepsgericht profielvak is het ‘vaste’ deel dat elke leerling volgt en is een brede oriëntatie op de groene sector. We laten zien hoe de groene vakken uit de onderbouw (groen, plant, dier, bloem en voeding) met elkaar samenhangen en werken aan de thema’s (dieren)welzijn, gezondheid en voeding, duurzaamheid, recreatie, en produceren, logistiek en handel.

In klas 3 staat ook de ‘Groen-Doe(n)-dag’ op het programma. Tijdens deze wekelijkse, praktische lesdag werken leerlingen aan de hand van een opdrachtkaart in de praktijk aan de lesstof. We behandelen diverse thema’s en er komen verschillende vaardigheden, zoals samenwerken en plannen, aan de orde.

In klas 4 kiezen leerlingen afhankelijk van hun leerweg een aantal beroepsgerichte keuzevakken. Denk bijvoorbeeld aan techniek, paard, water, dier, plant, groen en bloem. De keuzevakken zijn vakgerichter dan in de derde klas en sluiten aan bij de beroepsopleidingen op het mbo en de arbeidsmogelijkheden in onze omgeving. In het vierde jaar lopen leerlingen ook stage en doen ze examen (ook in de beroepsgerichte keuzevakken).

Het groene profiel biedt leerlingen de kans om meer zelf te kiezen en te onderzoeken welke mbo-opleiding en welk beroep het beste past. De lessen bij de Groene Welle worden zoveel mogelijk op (externe) praktijklocaties gegeven. Volgens leerlingen erg leuk en leerzaam!

 

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.