Kosten

Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaalt u geen lesgeld voor het voortgezet onderwijs en krijgen leerlingen de meeste boeken van school. De Groene Welle vraagt jaarlijks wel een ouderbijdrage voor onder meer excursies, verbruik materiaal praktijkvakken en andere schoolactiviteiten. Kijk hier voor een exact beeld van de ouderbijdrage 2017-2018.