Altijd op de hoogte

Wij houden jouw ouders/verzorgers op de hoogte van jouw ontwikkelingen en de gang van zaken op onze school. In een helder gesprek wisselen we informatie met ze uit. We plannen jaarlijks mentoravonden en spreekavonden met vakdocenten. Op de spreekavonden kunnen je ouders/verzorgers met vakdocenten praten over jouw vorderingen. Tijdens de mentoravonden gaat het niet over cijfers, maar over andere onderwerpen die met jouw vorderingen te maken hebben. Vanzelfsprekend kunnen je ouders/verzorgers tussentijds een gesprek met de mentor aanvragen. De ouderraad van het vmbo houdt ze ook op de hoogte van ontwikkelingen. De ouderraad komt op voor de belangen van ouders/verzorgers en natuurlijk voor de belangen van jou, als leerling.

Meekijken vanuit huis

De Groene Welle vindt het van groot belang dat je ouders/verzorgers weten wat er speelt. Op elk gebied. Daarom kunnen ze ook vanuit huis digitaal jouw cijfers en resultaten, het huiswerk en het verzuim inzien. Zo kunnen ze op elk gewenst moment de gegevens inzien via Magister, ons leerlingvolgsysteem. Op onze website staan alle brieven, protocollen en aanvullende (examen)informatie.

Ouderraad

De Groene Welle vindt de mening van jouw ouders en/of verzorgers belangrijk. We willen graag weten wat ze vinden van onze school en het onderwijs. Daarom hebben wij een ouderraad ingesteld. Deze ouderraad komt, in overleg met de school, op voor jouw belangen én die van je ouders en/of verzorgers. Ze wil onder meer zorgen voor een goed leef- en werkklimaat. Ook gaat ze regelmatig in gesprek met de school en de schoolleiding. Bij belangrijke schoolgebeurtenissen zijn steeds leden van de ouderraad aanwezig.

Hebben je ouders nog vragen of opmerkingen? Dan kunnen ze mailen naar ouderraad@groenewelle.nl. Alle vragen e.d. worden vertrouwelijk behandeld. De ouderraad stelt het op prijs wanneer bij de correspondentie naam en adresgegevens worden vermeld. Zo kan er altijd een persoonlijke reactie worden gegeven. Vaak zullen je ouders/verzorgers direct antwoord krijgen, soms wordt de vraag in de ouderraadvergadering besproken.

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.