Persoonlijk, veilig en gezond

Kleinschaligheid en betrokkenheid zijn belangrijke waarden voor de Groene Welle. Daarom werken wij zoveel mogelijk met een kernteam van docenten dat de eerste twee jaar les geeft aan een vaste groep leerlingen. Uw kind en de docenten leren elkaar op die manier goed kennen. Docenten kennen de leerlingen uiteraard bij naam, maar weten ook wanneer er iets leuks is gebeurd. En ook in minder goede tijden hebben we oog voor elkaar. Leerlingen krijgen in zulke gevallen extra aandacht en samen met de klas staan we stil bij de gebeurtenis.

Nauw betrokken

De mentor is een van de belangrijkste docenten van uw kind. In speciale mentoruren bespreken de mentor en de klas verschillende onderwerpen, zoals ‘wat zijn de schoolregels’, ‘hoe maak ik huiswerk’ en ‘hoe gebruik ik mijn agenda’. Ook de organisatie van klassenavonden wordt samen met de mentor geregeld. Daarnaast deelt de mentor de rapporten uit, houdt hij evaluatiegesprekjes en heeft hij een taak tijdens de leerling besprekingen. De mentor is dus de schakel tussen leerling en andere docenten en probeert alle leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. In principe houdt een klas twee jaar dezelfde mentor. Zo is en blijft de mentor betrokken bij de leerlingen en leert hij ze goed kennen.

Veilig en kleinschalig

Op de Groene Welle voelt een leerling zich veilig. Dat blijkt onder meer uit de landelijke enquête rondom sociale veiligheid, waar de Groene Welle zich bij aan sluit. De sfeer en veiligheid scoren een ruim voldoende en ook de begeleiding wordt als positief ervaren. Ook in ons gebouw willen we een veilige, kleinschalige situatie creëren. Want hoewel ons schoolgebouw uit drie verdiepingen bestaat en zeventig lesruimten heeft, noemen we ons vmbo kleinschalig. De vmbo-lessen vinden voornamelijk plaats op de eerste verdieping en de lokalen liggen dicht bij elkaar. Door deze ruimtelijke indeling én door verschillende pauzes en lestijden zijn het vmbo en het mbo van elkaar gescheiden. Hierdoor creëren we een overzichtelijke en herkenbare omgeving.

Gezonde schoolkantine

De pauzes zijn voor veel leerlingen gezellige momenten. In de kantine wordt dan bijgepraat en gegeten. Bij de uitgebreide catering kunnen leerlingen dagelijks verse broodjes, frisdranken en fruit kopen. We zijn (volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum) een gezonde schoolkantine. Dat houdt onder meer in dat nu minimaal 80% van het aanbod uit producten van de Schijf van Vijf bestaat. Ook bereiden we de weinige snacks verantwoord en bevatten producten, zoals frisdrank, veel minder suiker. De komende jaren werken we verder aan het nog gezonder maken van onze schoolkantine.

Tijdens de pauze zorgen verschillende conciërges samen met docenten ervoor dat leerlingen zich aan de regels en afspraken houden. Dus geen schoenen op de tafel, zelf je rommel opruimen en rekening houden met anderen. School moet namelijk voor iedereen leuk zijn. De conciërges zijn ook betrokken bij andere activiteiten in het vmbo, bijvoorbeeld klassenavonden en projecten.

Respect!

De Groene Welle is een veilige school en dat willen we ook graag zo houden. Daarom besteden we op een leuke en ontspannen manier aandacht aan (sociale) veiligheid. Samen leren staat hierbij centraal. Met elkaar werken we aan een school waar leerlingen en docenten elkaar respecteren, waar iedereen elkaars spullen respecteert en waar we normaal met elkaar omgaan.

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.