Stage

Aan het einde van je vierjarige vmbo-opleiding moet je minimaal 30 uur een Maatschappelijke Stage hebben gedaan. Dit kunnen stages zijn in groepsverband of individuele stages en ze mogen zowel tijdens als buiten schooltijd worden gedaan. Het is belangrijk dat je tijdens de maatschappelijke stages ervaart hoe leuk en nuttig het is om iets voor een ander te doen, zonder dat daar direct een materiële beloning tegenover staat.

De Groene Welle werkt samen met maatschappelijke organisaties. Zo zie je meer dan alleen de school en leer je bijvoorbeeld hoe het is om met zieke en oudere mensen om te gaan. We vinden het belangrijk dat de maatschappelijke stage niet iets is dat ‘je er maar even bij moet doen’. Daarom heeft het ook een vaste plek binnen de lessen maatschappijleer. Om de stages in goede banen te leiden werken we onder andere samen met de Vrijwilligers Centrale Zwolle.

Enkele voorbeelden van maatschappelijke stages die zijn uitgevoerd door onze vmbo-leerlingen:

  • Een creatieve kerstmiddag bij verpleeghuis Zandhove.
  • Paardrijden met lichamelijk gehandicapte kinderen.
  • Onderhoud plegen aan natuurterreinen van Staatsbosbeheer.
  • Zomerklaar maken van een camping.
  • Klassen rondleiden tijdens de minilessen.
  • Lid zijn van de leerlingenraad.
  • Deelname aan de actie ‘Natuurlijk schoon’.
  • Meewerken aan de organisatie van BioVak.
Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.