Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit is binnen het onderwijs en de Groene Welle een belangrijk thema. Wij spelen hier op verschillende manieren op in. Zo worden (bijna) jaarlijks tevredenheidsonderzoeken gehouden. Dit zijn zowel onderzoeken van de Groene Welle zelf als landelijke tevredenheidsonderzoeken. De mening van leerlingen, studenten, medewerkers, ouders/verzorgers en bedrijfsleven is hierbij erg belangrijk. Want met hun opmerkingen en verbeterpunten kunnen wij ons onderwijs van goede kwaliteit houden. Ook voeren we jaarlijks een onderzoek uit naar de Sociale veiligheid. We houden op deze manier een vinger aan de pols en bekijken regelmatig hoe leerlingen en studenten de sfeer op school ervaren, hoe respectvol we met elkaar omgaan en of ze de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Op basis van de resultaten voeren we verbeteringen door.

Inspectie van Onderwijs

Bij het beoordelen van de kwaliteit van ons onderwijs speelt de Inspectie van het Onderwijs een belangrijke rol. Zij let er bijvoorbeeld op hoe er onderwijs wordt gegeven, of de onderwijsstof aan de wettelijke eisen voldoet, of de kwaliteit van de examens is gewaarborgd en of er voldoende les wordt gegeven. Op grond van haar bevindingen brengt de inspectie een rapport uit. Dit rapport kunt u ook inzien op www.onderwijsinspectie.nl.

MBO Transparant

Op www.mbotransparant.nl staat actuele informatie over de onderwijsresultaten van mbo-scholen in Nederland. Met belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid, geven scholen een beeld van hun prestaties. De gegevens van de Groene Welle zijn uiteraard ook beschikbaar. MBO Transparant doet geen inhoudelijke aanpassingen aan de gegevens; zij krijgen de input van DUO, JOB en de Inspectie van het Onderwijs.

Scholen op de kaart

De Groene Welle verbindt zich ook aan de website scholen op de kaart, waar de PO-raad uitgebreide informatie over basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs laat zien. Denk aan slagingspercentage, doorstroomcijfers en de tevredenheid van ouders en leerlingen. De resultaten zijn gepresenteerd aan de hand van twintig thema’s. De harde cijfers staan in de context van het landelijke gemiddelde. De Groene Welle heeft op verschillende onderdelen een toelichting gegeven op het resultaat. Nieuwsgierig naar onze resultaten? Kijk hier.

Veiligheid

De Groene Welle is een veilige school en dat willen we ook graag zo houden. Daarom besteden we op een leuke en ontspannen manier veel aandacht aan (sociale) veiligheid. Kort gezegd werken we samen aan een school waar leerlingen, studentenen en docenten elkaar respecteren, waar iedereen elkaars spullen respecteert en waar we normaal met elkaar omgaan. Om deze doelen duidelijke te maken werken we met een gedragscode. Deze gedragcode staat vermeld in de verschillende studiegidsen, die leerlingen en studenten aan het begin van elk schooljaar krijgen uitgereikt.

Natuurlijk werken we in de lessen ook met verschillende veiligheidsmaatregelen. Werk je in de toekomst met veiligheidskleding, brillen, helmen en schoenen? Dan natuurlijk in de praktijklessen ook! Gevaarlijke stoffen bewaren we in speciale chemicaliënkasten en in het scheikundelokaal zijn (oog)douches aanwezig. In heel de school staan verschillende brandblussers en daar waar nodig hangen blusdekens. Tijdens de pauzes houden conciërges en docenten toezicht in de grote en kleine kantine. Het vmbo en mbo in Zwolle houden gescheiden pauzes, zodat het nooit te druk wordt in de school.

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.