Meehelpen aan verbeteringen aan opleiding en school

De Groene Welle vindt medezeggenschap binnen alle onderdelen van de organisatie erg belangrijk. Daarom gaan wij op verschillende manieren met iedereen in gesprek. Zo kennen we uiteraard (conform wetgeving) een Ondernemersraad, een ouderraad en een studentenraad. En de organisatie van de studentenvertegenwoordiging lichten wij graag toe.

Medezeggenschap

Binnen het mbo van de Groene Welle kennen we drie manieren waarop studenten (formeel) hun mening kunnen geven over zaken die spelen binnen de opleidingen en de schoolorganisatie. Medezeggenschap

Studentendeelraden
We kennen vier studentendeelraden, voor verschillende groepen opleidingen. De deelraden houden zich voornamelijk bezig met opleidingsgerichte zaken, zoals de kwaliteit van lesmateriaal of de samenhang tussen vakken. Samen met medestudenten kunnen deelnemers aan de studentendeelraden specifiek kijken wat er aan de opleidingen verbeterd kan worden.

We kennen een studentendeelraad voor:

  • alle opleidingen in Hardenberg
  • Bloem & Styling | Veehouderij | Groen, grond & infra | Teelt & Technologie | Groene detailhandel (Zwolle)
  • Dierverzorging | Wildlife | Dierenartsassistent paraveterinair | Paardenhouderij | Paardensport | Hoefsmid (Zwolle)
  • Hovenier & Groenvoorziening | Bos- en natuurbeheer | Sportvisserij & Waterbeheer (Zwolle)

Centrale studentenraad
De deelraden worden overkoepeld door een centrale studentenraad (CSR). Hierin zitten de voorzitters van de vier deelraden. In de CSR vindt onderling overleg plaats en wordt bekeken welke vraagstukken bij meerdere opleidingen terugkomen. Daarnaast richt de CSR zich op school brede zaken, denk hierbij aan de manier en omvang van begeleiding. De CSR gaat namens alle studenten in overleg met het College van Bestuur, ze vergadert en beslist mee over wat er speelt of wat er moet gebeuren op school. De deelraden en de CSR zorgen ervoor dat de mening van de studenten wordt gehoord.

Studentenpanels
Studenten kunnen natuurlijk geen tijd hebben om vast deel te nemen in één van de studentenraden. Wanneer ze wel willen meepraten over bepaalde onderwerpen of hun mening willen geven, dan kunnen ze aanschuiven bij het studentenpanel. Dit zijn losse vergaderingen over een bepaald onderwerp. Studenten schuiven eenmalig aan bij een onderwerp dat ze interessant lijkt en kunnen zo hun mening geven.

Meedoen?

Wil je ook meedoen aan de studentenraad? Dat kan! Meld je aan via studentenraad@groenewelle.nl. Je helpt zo actief de kwaliteit van je opleiding en de school te verbeteren. Maar je leert ook een hoop nieuwe vaardigheden, die goed van pas kunnen komen in de toekomst. En natuurlijk staat deelname aan de studentenraad goed op je CV!

Overigens wil de studentenraad dit jaar zich onder andere in zetten voor kleinere klassen, een andere roostering van vakken en meer voorzieningen voor studenten om hun energie kwijt te kunnen. Mooi acties toch?

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.