Organisatie

Raad van Toezicht
De Groene Welle heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van Bestuur. Binnen de Raad is veel deskundigheid aanwezig vanuit de verschillende relevante sectoren uit het bedrijfsleven. Denk aan de paardenhouderij en het gemechaniseerd loonwerk. De samenwerking tussen Raad en directie is open en constructief.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Dhr. H. Dijkstra (voorzitter)
  • Dhr. J.R. Meesters
  • Dhr. I. Konings
  • Mw. J. Rommens
  • Mw. N. Wakker

Het secretariaat van de Raad van Toezicht is gevestigd aan Koggelaan 7 (8017 JN) in Zwolle.

College van Bestuur en directie
Het dagelijks bestuur van de Groene Welle ligt in handen van het College van Bestuur. Deze is verantwoordelijk voor het uitvoerend en strategisch beleid. Het College van Bestuur bestaat uit

  • Dhr. R. van Kuilenburg (voorzitter)

De directie van de Groene Welle bestaat uit het College van Bestuur en de directeuren. De huidige samenstelling is als volgt:

  • Dhr. R. van Kuilenburg (voorzitter College van Bestuur)
  • Dhr. E. Fikse (directeur vo/mbo)
  • Dhr. T. Schotman (directeur stafdiensten)

Het College van Bestuur en de directie zijn bereikbaar via (038) 467 11 33.

Het organogram van de Groene Welle

Organogram Groene Welle