Publicaties

Jaardocumenten/jaarverslag

Jaarlijks verschijnt ons jaardocument (ook wel bekend als jaarverslag). Hierin vertellen we wat er is gebeurd, welke ontwikkelingen er aan komen en welke acties er op stapel staan. Graag vertellen we wat we in 2016 hebben bereikt.Jaardocument 2016 Professionaliteit en eigenaarschap

In 2016 hebben we gewerkt aan de eerste acties en plannen uit ons nieuwe strategisch uitvoeringsplan ‘Jouw brug naar het groene leven’. Samen hebben we aan veel verschillende onderwerpen gewerkt. Zo heeft het vo actief meegedaan in landelijke projecten rondom onderwijsontwikkeling en hebben in het mbo de ontwikkelteams samen met collega’s van AOC Oost het groene mbo-onderwijs verder uitgewerkt. De volle agenda, gecombineerd met het verminderde budget voor het mbo, zorgde voor spanning en werkdruk. Maar ondanks alles hebben we door inzet van alle medewerkers kwalitatief goed onderwijs kunnen verzorgen. En dat wordt gewaardeerd. Door de Onderwijsinspectie, maar ook door onze leerlingen en studenten. Uit de tevredenheidsonderzoeken blijkt dat onze vo-leerlingen de school een 7,4 geven en mbo-studenten hun opleiding met een 7,1 waarderen. Goede scores, waar we trots op mogen zijn. En die we alleen hebben kunnen halen omdat professionaliteit een belangrijke dragende kracht is in onze leer- en werkgemeenschap.

Lees hier de samenvatting van het jaardocument 2016.
Nieuwsgierig naar het complete verslag (inclusief jaarrekening)? Kijk dan hier.

Nieuwsgierig naar andere jaren?
Lees hier het jaardocument 2015 ‘Continuïteit in ontwikkeling’
Lees hier het jaardocument 2014 ‘Op weg naar duurzaamheid’
Lees hier het jaardocument 2013 ‘De juiste mensen op de juiste plek’
Lees hier het jaardocument 2012 ‘Uit de startblokken’

De Zwolse8 en New Jobs; het onderwijs van de toekomst!Logo Zwolse8

De Regio Zwolle is een echte studentenregio. Op dit moment bieden acht mbo- en hbo-instellingen in Zwolle uitstekend beroepsonderwijs aan maar liefst 40.000 talentvolle en ondernemende studenten. Tel daar de 7.000 medewerkers bij op en het is duidelijk dat ons onderwijs niet alleen belangrijk is vanwege haar kwalificerende functie voor een beroep, het vormt ook een economische factor van betekenis voor de regio.

Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs ook in de toekomst het belang van de studenten en de Regio Zwolle dient, introduceert de Zwolse8 in samenwerking met bestuurders, instellingen en het bedrijfsleven “New Jobs”. In de New Jobs notitie hebben de Zwolse8 scholen hun gezamenlijke toekomstbeeld en plan van aanpak verwoord. Meer weten? Dowload notitie New Jobs – Zwolse8.

Strategisch uitvoeringsplan 2015-2020

‘Het begint met de student’. Dat is de ondertitel van het strategisch uitvoeringsplan 2015-2020 van de Groene Welle. Een mooie uitspraak, maar wat houdt het in en hoe gaan we dit realiseren?

In de uitgebreide versie van het strategisch uitvoeringsplan vertellen we wat onze plannen zijn. Plannen en acties op het Strategisch uitvoeringsplangebied van onderwijs, medewerkers, bedrijfsvoering en zichtbaarheid. Plannen en acties die passen bij de pijlers vakmanschap, samenwerking, maatwerk en ondernemendheid. Plannen en acties waarin respect en onze passie voor groen naar voren komen. Plannen en acties die het toekomstperspectief van onze leerlingen, studenten en deelnemers als uitgangspunten hebben.

Wij willen er ons de komende jaren hard voor maken en werken hierbij graag samen met onze partners in onderwijs, bedrijfsleven en politiek. Samen met vakkundige en betrokken medewerkers werken we aan onze missie: (jonge) mensen opleiden tot ondernemende en maatschappelijk betrokken individuen, die met passie voor groen blijven werken aan hun professionele toekomst.

Nieuwsgierig naar de samenvatting van ons strategisch uitvoeringsplan? Vraag deze dan aan via voorlichting@groenewelle.nl.