Responsible disclosure

Bij Groene Welle vinden wij de veiligheid van onze systemen en de privacy van onze studenten en medewerkers erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. In het geval van het ontdekken van een zwakke plek horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Zwakke plekken kunnen op twee manieren worden ontdekt: je loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of je doet expliciet je best om een zwakke plek te vinden. Wij hebben een ‘Responsible Disclosure Policy’ vastgesteld om meldingen van zwakke plekken in onze beveiliging te stimuleren.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag aan de hand van onderstaande richtlijnen. Wij willen graag met je samenwerken om onze studenten, personeel en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je

 • Je bevindingen te mailen naar systeembeheer@groenewelle.nl
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen. Probeer ook niet herhaaldelijk toegang te krijgen;
 • Het probleem niet te misbruiken door gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen;
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek, direct na het dichten van het lek te wissen;
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, brute force, spam of applicaties van derden;
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn zoals logs, screenshots en beschrijvingen hoe de kwetsbaarheid te reproduceren is.

Wat wij beloven

 • Wij reageren binnen 3 dagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;
 • Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen je uit te sluiten. We willen elke situatie apart kunnen afwegen. We achten ons zelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden, of dat je kennis over de zwakheid met anderen hebt gedeeld.
  Je kunt er op rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden. Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding;
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk;
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem;
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dat wenst, je naam vermelden als de ontdekker;

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.

Deze tekst is tot stand gekomen met gebruikmaking van de website van het NCSC

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.