Samenwerking AOC Oost

Groene Welle en AOC Oost gaan vanaf 1 januari 2018 bestuurlijk verder onder de naam Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. Samen werken we dan verder aan onze gezamenlijke ambitie: het groene beroepsonderwijs in Oost-Nederland een nieuwe kwaliteitsdimensie geven. De bestuurlijke fusie is een logisch sluitstuk van een jarenlange samenwerking tussen beide onderwijsinstellingen. Zo hebben we de afgelopen jaren gezamenlijk onze mbo-opleidingen neergezet, een pakket aan keuzedelen ontwikkeld en gewerkt aan gemeenschappelijke digitale leeromgeving.

De komende periode werken we verder aan een samenvoeging van beide onderwijsinstellingen. Vanaf 1 augustus 2018 zullen beide organisaties dan verder gaan als één organisatie en samen (onder een nieuwe naam) verder werken aan de ambitie om het groene beroepsonderwijs in Oost-Nederland een nieuwe kwaliteitsdimensie te geven. We willen zorgen voor beroepsonderwijs dat vooruitstrevend is, nog beter aansluit bij de beroepspraktijk, met meer betrokkenheid van bedrijfsleven en vooral leerzamer voor studenten en met interessanter perspectief voor medewerkers.

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland heeft uiteraard ook statuten opgesteld. Nieuwsgierig? Lees dan hier verder.

Governance

Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland past de code “Goed Bestuur in de BVE” toe. De stichting kent een Raad van Bestuur in de persoon van dhr. P. Duijsings.

Raad van Toezicht

Binnen Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland is er een Raad van Toezicht, die regelmatig met het Bestuur overleg voert over strategie, keuzes en risico’s. De Raad van Toezicht, bestaande uit leden van beide gefuseerde stichtingen, heeft een nieuw reglement voor de raad zelf en een nieuw bestuursreglement uitgewerkt. In het bestuursreglement wordt omschreven wat de taakverdeling is in het Bestuur alsmede de wijze van besluitvorming. Tevens omschrijft het de werkwijze van de Raad van Toezicht en de relatie tussen Bestuur en de Raad van Toezicht. In het nieuwe reglement Raad van Toezicht staan de onderwerpen, die naar het oordeel van de Raad van Toezicht een nadere regeling behoeven. Dit reglement moet in samenhang worden gezien met de statuten van de stichting en met het bestuursreglement.

Lees hier reglement Raad van Toezicht, bestuursreglement en Functieprofiel Raad van Toezicht 2018.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
– Dhr. K.B. de Vries (voorzitter)
– Dhr. H. Dijkstra
– Dhr. D. Buursink
– Dhr. M.M.G.J. Geessink
– Dhr. I. Konings
– Dhr. J.R. Meesters
– Mw. J. Nuys
– Mw. J. Rommens
– Mw. N. Wakker

De functies en nevenfuncties van de toezichthouders zullen worden verantwoord in het jaarverslag. De komende periode zal de Raad van Toezicht ook werken aan vernieuwde competentieprofielen. Deze worden uiteraard beschikbaar gesteld.

Groeipunt

Groeipunt BV valt vanaf 1 januari 2018 ook onder Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. Dit onderdeel verzorgt incompany bedrijfsopleidingen en advies voor elke groene beroepsgroep. Alle commerciële activiteiten van de afdeling Cursus- en Contractactiviteiten van de Groene Welle zijn sinds 1 januari 2018 ook bij Groeipunt BV ondergebracht. Door samen de krachten te bundelen kan het cursorisch en maatwerk onderwijs ook een waardevolle bijdrage leveren aan datgene waar Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland voor staat: kwalitatief goed onderwijs in Oost-Nederland.

Wie is AOC Oost?logo aoc oost
AOC Oost verzorgt (Voorbereidend) Middelbaar Beroepsonderwijs voor natuur, voeding en leefomgeving op vestigingen in Almelo, Borculo, Doetinchem, Enschede en Twello. Het College van Bestuur en de Centrale Services zijn gevestigd in Lochem. AOC Oost heeft 550 medewerkers en ruim 5500 leerlingen, studenten en deelnemers. Kijk voor meer informatie op www.aoc-oost.nl.

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.