'Maak je foodprint gewoon goed kleiner, dan wordt onze wereld schoner en fijner'

Dat is onze unieke Eco-schools code voor de komende jaren. Aan de hand van deze code zullen leerlingen van het Groene Lyceum nieuwe acties ontwikkelen rondom duurzaamheid. En natuurlijk zullen ze leerlingen/studenten, medewerkers, ouders/verzorgers en andere belangstellenden informeren over alle mogelijkheden voor een schonere en fijnere wereld. Een kleinere foodprint is het doel!

Eco-schools

Sinds oktober 2014 werkt de Groene Welle aan het behalen van het officiële internationale keurmerk van Eco-school: de Groene Vlag. Met een zogenaamd zevenstappen plan werken we in twee jaar toe naar een duurzame leer- en werkomgeving. En leerlingen nemen het voortouw!

De leerlingen van het Groene Lyceum hebben het project geadopteerd en voeren verschillende acties uit. Ze zijn begonnen met een duurzaamheidsscan (o-meting), waarin de stand van zaken rondom tien thema’s onder de loep is genomen. Zo hebben de leerlingen onderzocht hoe de school omgaat met alle soorten afval, de vele aspecten van veiligheid, hygiëne en energieverbruik. Hun opdracht: formuleer haalbare aanbevelingen voor een duurzamer manier van werken op de Groene Welle.

Het project Eco-school sluit goed aan bij het groene karakter en het onderwijs van de Groene Welle. De school laat met Eco-schools concreet zien hoe ze duurzaam wil en kan zijn. Omdat leerlingen het voortouw krijgen, hebben ze ook actief een rol bij hun leeromgeving.

Wereldwijd doen er meer dan 45.000 scholen in 59 landen mee aan Eco-Schools. Van deze scholen hebben er iets meer dan 16.000 het niveau van de Groene Vlag bereikt. In Nederland doen er 91 scholen mee aan Eco-schools. Kijk voor meer informatie op www.eco-schools.nl 

Ga door naar groenewelle.nl

Groene Welle is ZONE college

AOC Oost en Groene Welle zijn samen verder gegaan als Zone.college.

Op onze nieuwe website vind je alles wat je wil weten over ons groene vmbo en mbo.