Minilessen

Actief kennismaken met het groene voortgezet onderwijs. Dat is de doelstelling van de minilessen van de Groene Welle uit Zwolle. Van 20 januari tot en met 27 januari 2017 kunnen leerlingen uit groep 8 en eindgroepen uit Zwolle en omgeving een kijkje nemen bij de Zwolse onderwijsinstelling. De basisschoolleerlingen kunnen groepsgewijs een dagdeel proefdraaien in het groene voorgezet onderwijs. Aan de hand van theorie- en praktijkopdrachten maken de leerlingen kennis met een aantal vakken en proeven ze ook alvast een beetje de sfeer van het veelzijdige groene vo.

Natuurlijk is er voor iedereen ruim gelegenheid om vragen te stellen over het onderwijs op de Groene Welle. Leerlingen kunnen kiezen voor een vmbo-groen opleiding of het Groene Lyceum. Deze laatste onderwijsvorm wordt sinds 2013/2014 aangeboden en biedt leerlingen met een havo/vwo-advies de mogelijkheid om in zes jaar door te stromen naar het hbo. Theorie en praktijk wisselen elkaar af bij het Groene Lyceum en leerlingen werken voornamelijk met de Ipad.

Bij de Groene Welle volgen op dit moment circa 500 leerlingen een groene vo-opleiding. Ze worden met zorg en aandacht begeleid naar een vervolgopleiding. De Groene Welle biedt mogelijkheden om diploma’s te halen voor alle leerwegen in het vmbo. Ook kunnen leerlingen doorstromen naar alle sectoren van het mbo.